Edistykselliset arvomme

Näytämme tietä edistyksellisillä yritysarvoillamme, joiden tavoitteena on täyttää ihmisten tarpeet ja poistaa epäoikeudenmukaisuudet niin paikallisista, kansallisista kuin kansainvälisistäkin yhteistöistä.

Meillä on edistyksellinen, puolueeton ja yhteiskunnallinen missio, jonka tavoitteena on täyttää ihmisten tarpeet ja poistaa epäoikeudenmukaisuudet niin paikallisista, kansallisista kuin kansainvälisistäkin yhteisöistä integroimalla huolenaiheemme arkiseen liiketoimintaamme.

  • Kapitalismi ja sen tuottama vauraus ei luo tasa-arvoisesti tilaisuuksia. Olemme tietoisia siitä, että kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on suurempi kuin koskaan sitten 1920-luvun. Pyrimme luomaan taloudellisia tilaisuuksia niille, joilta ne on evätty, sekä edistämään uusia taloudellisen oikeudenmukaisuuden malleja, jotka ovat kestäviä ja onnistuneita.
  • Tuotantoteollisuus tuottaa jo määritelmänsäkin mukaan jätteitä. Pyrimme vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia.
  • Ruoanviljely- ja kasvatus on liian riippuvaista myrkyllisistä kemikaaleista ja muista ympäristölle vahingollisista menetelmistä. Tuemme kestäviä ja turvallisia ruoantuotantomenetelmiä, jotka vähentävät luonnon heikentymistä, ylläpitävät maan tuottavuutta pitkällä aikavälillä sekä tukevat perhetilojen ja maaseutuyhteisöjen taloudellisia mahdollisuuksia.
  • Etsimme ja tuemme väkivallattomia teitä kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Uskoamme, että hallitusten resurssit käytettäisiin paremmin, jos niillä täytettäisiin ihmisten tarpeita asejärjestelmien tuottamisen ja ylläpidon sijaan.