Arvomme, aktivismi ja missiomme

Uskomme, että jäätelö voi muuttaa maailmaa. Meillä on edistyksellinen, puolueeton ja yhteiskunnallinen missio, jonka tavoitteena on täyttää ihmisten tarpeet ja poistaa epäoikeudenmukaisuudet niin paikallisista, kansallisista kuin kansainvälisistäkin yhteisöistä integroimalla huolenaiheemme arkiseen liiketoimintaamme.

Arvomme

Meistä on ihanaa valmistaa jäätelöä — mutta hyödyntämällä yritystämme maailman parantamiseen annamme työllemme tarkoituksen. Perusarvojemme ohjaamina etsimme aina kaikilla yritystasoillamme keinoja edistää ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, tukea historiallisesti marginalisoitujen ryhmien yhteiskunnallisia ja taloudellisia oikeuksia sekä suojella ja elvyttää maailman ekosysteemejä. Toisin sanoen: muutamme maailmaa jäätelön avulla.

Ihmisoikeudet & ihmisarvo

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkien ihmisten oikeutta elää vapaana, turvassa ja oman arvonsa tuntien, heidän oikeuttaan ilmaista mielipiteensä ja osoittaa mieltään sekä oikeutta mahdollisuuteen huolehtia omista tarpeistaan ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Yhteiskunnalliset ja taloudelliset oikeudet

Olemme sitoutuneet luomaan oikeudenmukaisuutta ja mahdollisuuksia ympäri maailman yhteisöille, jotka ovat historiallisesti syrjäytyneitä, ja tunnistamme, että tavoite on yhteydessä oikeudenmukaiseen toimeentuloon, jonka avulla yksilöt, perheet ja yhteisöt voivat menestyä.

Ympäristön suojelu, ennalleenpalauttaminen ja elvytys

Olemme sitoutuneet positiivisiin ja elämää edistäviin ympäristövaikutuksiin, jotka elvyttävät heikentyneitä ympäristöjä ja mahdollistavat ekosysteemien paremman biodiversiteetin ja runsauden.

Missiomme

Ben & Jerry's on perustettu ja omistettu kestävälle yhteisen hyvinvoinnin yrityskonseptille. Ben & Jerry'sin missiossa on keskeistä ajatus siitä, että jokaisen kolmen osa-alueen tulee kukoistaa yhtä lailla. Näin saavutetaan syvä kunnioitus yrityksen sisällä ja ulkopuolella olevia yksilöitä kohtaan sekä tuetaan niitä yhteisöjä, joihin ne kuuluvat.

Tuotemissiomme innoittaa meitä valmistamaan ihastuttavia jäätelöitä niiden tekemisen ilosta.

Haluamme valmistaa, jaella ja myydä kaikkein laadukkainta jäätelöä ja ihastuttavia makuja sitoutuen jatkuvasti sisällyttämään niihin terveellisiä, luonnollisia ainesosia ja edistämään liiketoimintakäytäntöjä, jotka kunnioittavat maapalloa ja ympäristöä.

Taloudellinen missiomme vaatii meitä hallinnoimaan yhtiötä pyrkien talouskasvuun.

Yhtiön hallinnointi perustuen kestävään ja tuottoisaan talouskasvuun tuoden sijoittajille lisää arvoa ja laajentaen työntekijöidemme kehitys- ja uramahdollisuuksia.

Yhteiskunnallinen missiomme vaatii meitä tekemään maailmasta paremman paikan yhtiömme avulla.

Ohjata yhtiötä tiedostaen, että liiketoiminnalla on keskeinen rooli yhteiskunnassa parantamalla kekseliäin tavoin elämänlaatua paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tietoa yrityksestä

Rauhaa, rakkautta & jäätelöä | Ben & Jerry’s

Liiketoimintatapamme

Pyöritämme yhtiötämme yhteisen hyvinvoinnin mallin mukaisesti. Se tarkoittaa, että Ben & Jerry’sin kukoistaessa myös meihin yhteydessä olevat osakkaat kukoistavat.

Lue lisää liiketoimintatavoistamme