Skip to main content

Maailmanlaajuinen lämpeneminen. Ilmastonmuutos. Ilmasto-oikeudenmukaisuus.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhä näkyvämpiä sulavista napajäätiköistä hallitsemattomiin metsäpaloihin. Enää ei voida kieltää, etteivätkö ihmisten tuottamat hiilidioksidipäästöt vaikuttaisi hauraaseen planeettaamme. Tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat kiistattomia, maailmanlaajuinen lämpeneminen on totta ja vaikuttaa jo koko maailman väestöön. Kysymmekin nyt: "Mitä teemme asialle?"

Lue lisää 

Vaikutukset planeettaamme ja sen ihmisiin:

Vuosi toisensa jälkeen todistamme muuttuvien sademäärien, arktisilla alueilla tapahtuvien dramaattisten muutosten, viljelmien kasvukausien muutosten sekä merenpinnan nousun ja merten happamoitumisen kaltaisia ilmiöitä. Tämän kaltaisilla ilmaston muutoksilla on rajuja ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen suurimpia kärsijöitä ovat kehitysmaiden kansalaiset, joilla on kaikkein vähiten varaa sopeutua ilmastonmuutokseen. He kuitenkin maksavat kaikkein suurimman hinnan kehittyneiden teollisuusmaiden aiheuttamasta saastumisesta. Sääolot vaikuttavat viljelmiin, joiden viljelijöiltä katoaa elinkeino, kun he eivät enää voi viljellä kahvia, kaakaota jne. kasvien elinolojen muuttuessa. Kyse on todellakin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.

 

Ratkaisut:

On entistä tärkeämpää, että ryhdymme välittömiin toimenpiteisiin vähentääksemme merkittävästi maailman kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta toimenpiteillä olisi vaikutusta, tämä on toteutettava niin, että rasitteiden ja riskien jako tapahtuu tasapuolisesti maailman kansakuntien välillä. Viime kädessä meidän on ratkaistava kestämätön tilanne, joka vallitsee talouskasvun sekä luonnonvarojen louhintaan ja loppuun kuluttamiseen perustuvan kehityksen välillä.

Ilmastonmuutokseen ei ole pikaratkaisua, mutta tiedämme, mitä meidän on tehtävä. On välttämätöntä:

 • Luopua fossiilisista polttoaineista
 • Lisätä uusiutuvan energian käyttöä
 • Määrittää hinta hiilidioksidipäästöille
 • Luoda globaali malli, jossa kehittyneet maat tukevat kehittyviä talouksia muutoksessa kohti matalapäästöistä ja kestävää tulevaisuutta.

Mitä tämä tarkoittaa Ben & Jerry'sin näkökulmasta?

Ben & Jerry'sillä on pitkä historia ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolustamisessa ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja myös oman liiketoimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2002 käynnistimme ohjelman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Vermontin tuotantolaitoksissamme. Vuonna 2007 järjestimme ensimmäisen maailmanlaajuista lämpenemistä koskevan tiedotuskampanjamme Dave Matthews -yhtyeen kanssa. Teemme jatkuvia investointeja parantaaksemme tuotantolaitostemme, toimitusketjumme ja myymälöidemme energiatehokkuutta sekä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme.

Lue lisää 

Lähes kaikkien yritysten toimintaan liittyy kasvihuonekaasupäästöjä, eikä Ben & Jerry's ole poikkeus. Jäätelöidemme tärkeimmät ainesosat, erityisesti meijerituotteet, saadaan maataloudesta. Jäätelöiden valmistamisen jälkeen lopputuotteet kuljetetaan kuorma-autoilla eteenpäin, minkä lisäksi jäätelön kylmänä pitämiseen tarvitaan pakastimia. Tunnemme hiilijalanjälkemme ja pyrimme vähentämään sitä kaikissa toiminnoissamme.  Toimimme maanviljelijöiden kanssa vähentääksemme metaanipäästöjä maatiloilla ja johdamme myös muutosta kohti ympäristöystävällisempää pakastinjärjestelmää Yhdysvalloissa. Edistääksemme Alankomaiden tehtaamme energiatehokkuutta, rakensimme tehtaallemme myös Chukinatorin eli anaerobisen vaahdotusreaktorin, joka muuntaa jäätelönvalmistuksen sivutuotteet energiaksi.

Näistä ja muista edistysaskelistamme raportoimme vuosittain Yhteiskunta- ja ympäristövaikutusten arviointiraportissamme (SEAR-raportti).  Lue lisää askelistamme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi sekä suunnitelmastamme käyttää täysin puhdasta energiaa kaikissa Yhdysvaltojen toimipisteissämme vuoteen 2020 mennessä. Tiedämme myös, että emme ole vielä tehneet riittävästi ja meidän täytyy tehdä enemmän. Otamme kuitenkin jatkuvasti edistysaskelia ja raportoimme näistä vuosittain.

LIITY YMPÄRISTÖLIIKKEESEEN!

Kiitos kuuluu osittain yli 3,5 miljoonalle kansalaiselle ympäri maailman, koska he allekirjoittivat Avaaz-vetoomuksen, jossa maailman johtajia kehotetaan puuttumaan ilmastonmuutokseen Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa (COP21). Tämän ansiosta 196 valtiota allekirjoitti Pariisin sopimuksen, jossa sitoudutaan maapallon lämpenemisen pitämiseen alle 1,5 celsiusasteessa.

Ja nyt alkaa varsinainen työ.On aika painostaa maailman johtajia siirtymään nopeasti täysin puhtaaseen energiantuotantoon ja saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet, jotka vievät meitä kohti vihreämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta. Liity miljoonien ympäristöpyrkimyksiä edistävien ihmisten joukkoon ja allekirjoita vetoomus tänään!

 

Allekirjoita vetoomus nyt!

  

Yleisimmät kysymykset:

 • Mikä on Ben & Jerry'sin kanta ilmastonmuutokseen?

  Se on todellista. Se tapahtuu juuri nyt. Meidän kannaltamme kyse ei ole vain jääkarhuista ja jääpeitteestä, vaan ihmisistä sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

  Olemme aina olleet sitoutuneita minimoimaan liiketoimintamme negatiiviset ympäristövaikutukset ja sijoitamme energiatehokkuuteen sekä jätteiden vähentämiseen tuotantolaitoksissamme jatkuvasti. Olemme esimerkiksi asentaneet eurooppalaiseen valmistuslaitokseemme biouuttokattilat, jotka muuttavat jätteitä puhtaaksi energiaksi. Pakkauksiamme varten hankimme puolestaan vain Forest Stewardship (FSC) -sertifioitua pahvia.

 • Miksi Ben & Jerry'sille ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeää?

  Elintarvikealalla ilmaston lämpeneminen aiheuttaa todellisen riskin monille toimijoillemme, kuten esimerkiksi Reilun kaupan toimittajille maapallon eteläosissa, joilta ilmaston lämpeneminen uhkaa viedä viljelmät. Ilmastonmuutos on uhka toimitusketjumme jäsenille ja sen vuoksi se on riski myös meidän liiketoiminnallemme.

 • Mitä varsinaisesti tarkoitatte ilmasto-oikeudenmukaisuudella?

  Meille ilmastonmuutos ei ole vain ympäristökysymys. Se on vakava uhka erityisesti maapallon eteläisellä puoliskolla asuville köyhimmille ihmisille, joidden elinkeino riippuu ilmaston lämpenemisen uhkaamista viljelmistä. Vauraat, kehittyneet maat ovat kiihdyttäneet ilmastonmuutosta, mutta ensimmäisinä ja suurimpina kärsijöinä ovat kuitenkin vähiten kehittyneet maat maailman eteläosissa. Näille maille sopeutuminen nopeasti lämpenevään maailmaan on haastavaa vähäisten resurssien vuoksi. Kyse on ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

 • Mitä olette aiemmin tehneet ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

  Olemme työskennelleet asian parissa jo pitkään. Järjestimme ensimmäisen ilmaston lämpenemistä koskevan tiedotuskampanjan vuonna 2007 ja olemme aina kiinnittäneet huomiota liiketoimintamme ympäristövaikutuksiin. Tehtaissamme kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa energiatehokkuuden lisäämiseen sekä jätteen määrän vähentämiseen. Esimerkiksi Alankomaiden jäätelötehtaalla olemme ottaneet käyttöön biouuttokattilan, joka muuttaa valmistuksesta syntyvät jätteet puhtaaksi vihreäksi energiaksi. Tässä vielä muutamia asioita, joita olemme saaneet aikaan:

  • 2002 - Aloitettiin hiilipäästöjen pienentäminen NativeEnergy -yhtiön kanssa Vermontin tehtaillamme
  • 2004 - Tuotteidemme elinkaarianalyysi vietiin päätökseen Euroopassa tapahtuvan tuotantomme osalta
  • 2007 - Ben & Jerry's aloitti päästökompensaatiot Euroopassa sijaitsevissa liiketoiminnoissaan
  • 2007 - One Sweet Whirled -tiedotuskampanja
  • 2008 - Hiili-inventaario vietiin päätökseen Yhdysvalloissa
  • 2008 - Yhteistyökumppanuus Greenpeacen kanssa aloitettiin, jotta EPA-hyväksyntä fluorihiilivedyttömille (HCF) jäädytystiloille olisi mahdollista saavuttaa
  • 2014 - Tuotteidemme elinkaarianalyysi vietiin päätökseen Yhdysvalloissa tapahtuvan tuotantomme osalta
  • 2014 - Biouutoskattila asennettiin Alankomaiden tuotantolaitoksellemme
  • 2015 - Tuotteidemme uusi elinkaarianalyysi viedään päätökseen Euroopassa tapahtuvan tuotantomme osalta

 • Mikä on aktivismikampanjanne tarkoituksena?

  Tiedämme, että pelkästää yritysten vapaaehtoinen toiminta ei tule johtamaan laajoihin järjestelmämuutoksiin, joita vaaditaan siihen, että ilmaston lämpeneminen pysyisi alle 2 celsiusasteen tasolla. Johtajien eri puolilla maailmaa on tuettava politiikkaa, jolla fossiilisista polttoaineista luovutaan asteittain ja jolla kannustetaan uusiutuvien energianlähteiden käytön nopeaan lisäämiseen. Vain laaja yhteiskunnallinen liikehdintä luojatkuvaa painetta maailman johtajiin, jotka voivat mahdollistaa päästöttömän tulevaisuuden. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet auttamaan kasvavan kansainvälisen ilmastoliikkeen luomisessa. Yhdessä voimme näyttää maailman johtajille, että nyt on aika toimia.

 • Miten rakennatte ilmastoliikettä?

  Kehotamme kuluttajia ja kansalaisia liittymään globaaliin ilmastoliikkeeseen. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää laajaa ja monipuolista liikehdintää kansalaisilta, jotka ovat halukkaita ryhtymään konkreettisiin toimiin planeettamme suojelemiseksi. Kannustamme kannattajiamme liittymään Avaazin adressiin.

  Avaaz jatkaa faniemme osallistamista ja rohkaisee heitä ryhtymään toimiin hetkinä, jolloin he voivat olla vaikutusvaltaisimpia. Haluamme tarjota faneillemme helpon tavan ryhtyä toimeen asiassa, josta tiedämme heidän välittävän.

 • Miksi vuosi 2015?

  Vuosi 2015 on tärkeä vuosi.  Maailman johtajat ovat asettaneet tavoitepäivämäärän, jolloin viimeistellään kansainvälinen sopimus, jossa vaaditaan, että kaikki kansakunnat vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pitää alle 2 celsiusasteen tasolla.  Vuonna 2015 maailma joko valitsee tien kohti vakaata ilmastoa tai ajautuu väistämättä tulevaisuuteen, jossa ilmastonmuutos karkaa käsistä.  Uskomme, että edellinen kuulostaa paljon paremmalta.

 • Eikö yrityksellänne ole suuri hiilijalanjälki?

  Kyllä meillä on. Hiilijalanjälkemme yhtä jäätelöpurkillista kohti on noin 1 kg, ja kokonaispäästömme 136 000 tonnia kasvihuonekaasuja vuosittain. Tarkastele elinkaarianalyysiämme täältä.

 • Onko tavoitteenanne vähentää kasvihuonekaasupäästöjenne (GHG) jalanjälkeä?

  Kyllä, Ben & Jerry's on sitoutunut vähentämään absoluuttista GHG-jalanjälkeään. Uskomme, että yritysten täytyy asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Ben & Jerry's on sitoutunut kehittämään liiketoimintaa niin, ettei se enää aiheuta kasvihuonepäästöjä. Olemme sitoutuneet vähentämään absoluuttisia päästöjämme 80 % vuoteen 2050 mennessä, huolimatta kunnianhimoisesta suunnitelmasta kasvattaa liiketoimintaamme. Vuoteen 2020 mennessä olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä 15 % jokaisessa tuotantoyksikössämme.

 • Miten aiotte saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjenne (GHG) vähennystavoitteet?

  Yli puolet yrityksemme hiilipäästöistä syntyy tuotteissamme käytettävien ainesosien tuotannosta. Tämä koskee pääsääntöisesti maitoa. Tilojemme päästöt muodostavat 42 % tuotteidemme koko elinkaaren päästöistä yrityksessämme. Jotta voimme saada aikaan varsinaista edistystä jalanjälkemme pienentämisessä, meidän on luotava kumppanuussuhteita pienmeijeritilojen kanssa parantaaksemme lannan hallintaa, vähentääksemme karjalähtöisiä päästöjä ja siirtyäksemme parempiin korjuumenetelmiin, jotka edistävät maaperän terveyttä ja sitovat hiilidioksidia. Lisäksi jatkamme toimintamme tehostamista koko tuotantolaitosketjussamme, logistiikkaverkossamme ja pakkastoimitusketjussamme.

 • Eikö jäätelön toimittaminen Vermontista Australian ja Brasilian kaltaisiin maihin aiheuta erittäin paljon kasvihuonekaasupäästöjä?

  Lähtevän tavaran kuljetuksen osuus on noin 15 % yrityksemme hiilijalanjäljestä, joten logistiikka on suuri osa jalanjälkeä. Kansainväliset jäätelötoimitukset tehdään kuitenkin meriteitse, mikä on tehokkain tapa kuljettaa tavaraa. Maailman merenkulkuneuvoston mukaan yhden tonnin tavaraa kuljettaminen laivalla 12 770 kilometriä (7 935 mailia) Kalifornian Long Beachiltä Melbourneen Australiassa tuottaa vähemmän CO2-päästöjä kuin saman lastin kuljettaminen Yhdysvalloissa rekalla Dallasista Long Beachille, jolloin etäisyys on 2 307 kilometriä (1 442 mailia). Voit tarkastella tietoja tarkemmin tästä.

  Tästä syystä jäätelönkuljetuksessa pyrimme lisäämään tehokkuutta etenkin kylmäautokannassamme, jolla tuotteitamme kuljetetaan kotimaassa, jotta kuljetusten jalanjälkeä olisi mahdollista pienentää.

 • Entä kaikki lehmät?

  Kyllä, olemme meijerialan yritys ja olemme hyvin ylpeitä yhteistyöstämme perhemaanviljelijöiden kanssa. He toimittavat meille kaiken käyttämämme maidon ja kerman. Maatalous kuitenkin tuottaa 15–20 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja sen vuoksi meidän on ponnisteltava yhdessä viljelijöiden kanssa maatalouden päästöjen vähentämiseksi. Tästä syystä kehitämme Caring Dairy -ohjelmaamme löytääksemme uudenlaisia mahdollisuuksia, kuten maatiloille kehitetty kasvihuonekaasu-malli, jonka avulla voimme mitata maatilojemme todellisia hiilidioksidipäästövähennyksiä.  Olemme myös tehneet investointeja tärkeisiin teknologioihin maitokarjatiloilla. Tällaisia ovat esimerkiksi lannanerottimet ja biouutekattilat, jotka pienentävät toimitusketjumme GHG-jalanjälkeä ja samanaikaisesti tuovat hyötyjä myös maanviljelijöille.

 • Kerrotte pitävänne huolta ympäristöstä, mutta pakkauksenne eivät ole kierrätettäviä. Miksi?

  Olemme planeettamme vannoutuneita tukijoita ja tarkkailemme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia. Pakkausmateriaalimme on valmistettu Forest Stewardship Council -järjestön sertifioimasta pahvista. Hygieniasyistä meitä kuitenkin vaaditaan päällystämään FSC-pahvimme, minkä vuoksi pakkaus ei tällä hetkellä ole yleisesti kierrätettävä. Pyrimme parantamaan tilannetta ja toivomme, että teemme tässä asiassa edistysaskelia jo ensi vuonna.

 • Mitä julkisuuden poliittisia linjauksia tuette?

  Pitääksemme globaalin keskilämpötilan nousemisen alle 2 celsiusasteessa, Ben & Jerry's tukee seuraavia poliittisia linjauksia.

  • Varmistetaan, että 2/3 tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista pysyy maassa
  • Pyritään irtautumaan fossiilisista polttoaineista ja saamaan fossiiliperäiset päästöt nollatasolle mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään vuoteen 2050 mennessä
  • Ei rehdä uusia investointeja fossiilisten polttoaineiden infrastruktuureihin
  • Sitoutetaan kaikki maat nollaamaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvät päästöt. Toimenpiteet ja vastuut voivat vaihdella maittain niiden sopeutumismahdollisuuksien mukaan, mutta kokonaisvastuu on kaikkien yhteinen
  • Siirrytään maailmanlaajuiseen talouteen, jossa käytetään täysin uusiutuvaa energiaa ja varmistetaan, että kestävä energia on kaikkien saatavilla vuoteen 2050 mennessä
  • Määritetään tieteeseen pohjautuva hinta kasvihuonepäästöille, jotka rajoittavat maapallon globaalin keskilämpötilan nousemista pitäen sen alle 2 celsiusasteen tasolla
  • Luodaan globaali kehys, jonka puitteissa kehittyneet taloudet tukevat taloudellisesti siirtymistä kohti vähäpäästöistä ja ilmaston kannalta kestävää kehitystä kehitysmaissa ja maailman eteläisillä alueilla

   

Back To Top