Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Maailmanlaajuinen lämpeneminen. Ilmastonmuutos. Ilmasto-oikeudenmukaisuus.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhä näkyvämpiä sulavista napajäätiköistä hallitsemattomiin metsäpaloihin. Enää ei voida kieltää, etteivätkö ihmisten tuottamat hiilidioksidipäästöt vaikuttaisi hauraaseen planeettaamme. Tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat kiistattomia, maailmanlaajuinen lämpeneminen on totta ja vaikuttaa jo koko maailman väestöön. Kysymmekin nyt: "Mitä teemme asialle?"

Lue lisää 

Vaikutukset planeettaamme ja sen ihmisiin:

Vuosi toisensa jälkeen todistamme muuttuvien sademäärien, arktisilla alueilla tapahtuvien dramaattisten muutosten, viljelmien kasvukausien muutosten sekä merenpinnan nousun ja merten happamoitumisen kaltaisia ilmiöitä. Tämän kaltaisilla ilmaston muutoksilla on rajuja ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen suurimpia kärsijöitä ovat kehitysmaiden kansalaiset, joilla on kaikkein vähiten varaa sopeutua ilmastonmuutokseen. He kuitenkin maksavat kaikkein suurimman hinnan kehittyneiden teollisuusmaiden aiheuttamasta saastumisesta. Sääolot vaikuttavat viljelmiin, joiden viljelijöiltä katoaa elinkeino, kun he eivät enää voi viljellä kahvia, kaakaota jne. kasvien elinolojen muuttuessa. Kyse on todellakin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.

 

Ratkaisut:

On entistä tärkeämpää, että ryhdymme välittömiin toimenpiteisiin vähentääksemme merkittävästi maailman kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta toimenpiteillä olisi vaikutusta, tämä on toteutettava niin, että rasitteiden ja riskien jako tapahtuu tasapuolisesti maailman kansakuntien välillä. Viime kädessä meidän on ratkaistava kestämätön tilanne, joka vallitsee talouskasvun sekä luonnonvarojen louhintaan ja loppuun kuluttamiseen perustuvan kehityksen välillä.

Ilmastonmuutokseen ei ole pikaratkaisua, mutta tiedämme, mitä meidän on tehtävä. On välttämätöntä:

  • Luopua fossiilisista polttoaineista
  • Lisätä uusiutuvan energian käyttöä
  • Määrittää hinta hiilidioksidipäästöille
  • Luoda globaali malli, jossa kehittyneet maat tukevat kehittyviä talouksia muutoksessa kohti matalapäästöistä ja kestävää tulevaisuutta.

Mitä tämä tarkoittaa Ben & Jerry'sin näkökulmasta?

Ben & Jerry'sillä on pitkä historia ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolustamisessa ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja myös oman liiketoimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2002 käynnistimme ohjelman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Vermontin tuotantolaitoksissamme. Vuonna 2007 järjestimme ensimmäisen maailmanlaajuista lämpenemistä koskevan tiedotuskampanjamme Dave Matthews -yhtyeen kanssa. Teemme jatkuvia investointeja parantaaksemme tuotantolaitostemme, toimitusketjumme ja myymälöidemme energiatehokkuutta sekä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme.

Lue lisää 

Lähes kaikkien yritysten toimintaan liittyy kasvihuonekaasupäästöjä, eikä Ben & Jerry's ole poikkeus. Jäätelöidemme tärkeimmät ainesosat, erityisesti meijerituotteet, saadaan maataloudesta. Jäätelöiden valmistamisen jälkeen lopputuotteet kuljetetaan kuorma-autoilla eteenpäin, minkä lisäksi jäätelön kylmänä pitämiseen tarvitaan pakastimia. Tunnemme hiilijalanjälkemme ja pyrimme vähentämään sitä kaikissa toiminnoissamme.  Toimimme maanviljelijöiden kanssa vähentääksemme metaanipäästöjä maatiloilla ja johdamme myös muutosta kohti ympäristöystävällisempää pakastinjärjestelmää Yhdysvalloissa. Edistääksemme Alankomaiden tehtaamme energiatehokkuutta, rakensimme tehtaallemme myös Chukinatorin eli anaerobisen vaahdotusreaktorin, joka muuntaa jäätelönvalmistuksen sivutuotteet energiaksi.

Näistä ja muista edistysaskelistamme raportoimme vuosittain Yhteiskunta- ja ympäristövaikutusten arviointiraportissamme (SEAR-raportti).  Lue lisää askelistamme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi sekä suunnitelmastamme käyttää täysin puhdasta energiaa kaikissa Yhdysvaltojen toimipisteissämme vuoteen 2020 mennessä. Tiedämme myös, että emme ole vielä tehneet riittävästi ja meidän täytyy tehdä enemmän. Otamme kuitenkin jatkuvasti edistysaskelia ja raportoimme näistä vuosittain.

 
 
 
Yleisimmät kysymykset:
Back To Top