Jäte-energiaa!

Tuotantoteollisuus tuottaa jo määritelmänsäkin mukaan jätteitä. Jäätelöteollisuus tuottaa niin tuhtia maitotuotejätettä, etteivät paikalliset jätteenkäsittelylaitokset kykene prosessoimaan sitä. Vermontin jäätelötehtaamme lähettää jätteet takaisin alueelliselle anaerobiselle mädättämölle, jossa ne sijoitetaan metaanimädättämöön muiden maatilan jätteiden mukana ja jossa niistä tulee uusiutuvaa energiaa.

Tuotantolaitoksemme ovat sitoutuneet mittaamaan ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan neljällä eri alueella: vesi, kiinteä jäte, energia ja CO2-päästöt.