Ben & Jerry’sillä on aina uskottu, että jäätelö voi muuttaa maailmaa.  On totta, että jäätelö saa ihmiset hymyilemään ja tuo heidät yhteen, mutta emme voi olla ajattelematta pakkauksiemme ympäristövaikutuksia. 

Olemme matkalla, jonka tarkoituksena on vähentää raakaöljystä tuotettavia muoveja, joita ei voi kompostoida. Sen vuoksi keskitymme vastakin paperipohjaisiin tuotteisiin ja käytämme niitä.  Muovin tavoin myös metsät ovat erottamattomasti yhteydessä kolmeen asiaan, joista välitämme syvästi eli ympäristön hyvinvointiin, yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Olemme sitä mieltä, että maailman metsiä on suojeltava – ja olemme täysin sitoutuneita siihen.  Olemme ottaneet jo ensiaskeleet tällä vastuullisella matkalla, sillä otimme käyttöön FSC-sertifioidun kuidun pakkauksissa vuonna 2009. Haluamme kuitenkin saada aikaan vielä enemmän.  Olemme aloittaneet yhteistyön Canopyn ja heidän Pack4Good-aloitteensa kanssa, sillä he ymmärtävät metsien arvon niin monimuotoisuudelle, ilmastolle kuin perinteisille yhteisöille.‭ 

Työskentelemme osana tätä aloitetta yhdessä Canopyn ja hankintakumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, ettei hankkimiamme tuotteita ole tehty puusellusta, joka on peräisin muinaisista tai uhanalaisista metsistä‭i‬ missään toimitusketjumme osassa. Tuemme myös ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia vähentävien innovatiivisten käsittelytekniikoiden ja kuitulähteiden kehitystä: kiertojakelujärjestelmiä, suljetun kierron teknologiaa, maatalousjäämiä‭ii‭ ja kierrätettyjä kuituja.‭ 

Kannustamme myös kumppaneitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja ottamaan nämä kekseliäät vaihtoehtoiset kuidut käyttöön kaupallisella tasolla lähivuosina.  Olemme sitoutuneet saavuttamaan tilan, jossa käytämme uuden sukupolveniii kuituja ensisijaisina vaihtoehtoina suunnittelussa ja hankinnoissa. 

Canopyn Pack4Good-aloitteen tukijana: 

 • asetamme etusijalle innovatiiviset pakkaukset ja uudelleenkäyttöjärjestelmät, jotta voimme vähentää materiaalitarpeita 
 • suosimme paperipohjaisia pakkauksia, joissa on paljon kierrätettävää erityisesti kuluttajakäytön jälkeen, niiden vastatessa laadukkaan jäätelötarjoilun teknisiä vaatimuksia
 • työskentelemme kumppaneidemme, innovatiivisten yritysten ja Canopyn kanssa laajentaaksemme uuden sukupolven kuituratkaisujen saatavuutta ja käyttöä keskittyen maatalousjäämiin ja kuluttajien kierrättämiin tuotteisiin 
 • vaadimme, että kaikki hankkimamme paperipohjaiset pakkaukset ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja mielellään metsistä, joilla on Forest Stewardship Council (FSC) -sertifikaatti 
 • arvioimme nykyisiä paperipohjaisia pakkauksiamme, ja vaikka emme uskokaan hankkivamme niitä kyseenalaisista lähteistä, varmistamme, että emme hanki kuituja, jotka ovat peräisin muinaisista ja uhanalaisista metsistä (esimerkiksi Kanadan ja Venäjän boreaaliset metsät, rannikoiden sademetsät, Indonesian trooppiset metsät ja turvealueet, Amazon ja Länsi-Afrikka), vuoden 2023 loppuun mennessä ja teemme yhteistyötä Canopyn ja toimittajiemme kanssa tukeaksemme yhteistyötä ja tavoitteellisia ratkaisuja näiden metsien suojelemiseksi.  
 • teemme lisäselvityksiä ja emmekä enää hanki mitään seuraavilta:
  • metsiä laittomasti kaatavat yritykset
  • vuoden 1994 jälkeen luonnollisten metsien tilalle istutetut metsät
  • alueet, joissa puita kaadetaan alkuperäisasukkaiden ja heimojen alueilta ja paikallisten yhteisöjen oikeuksien vastaisesti, mukaan lukien oikeus antaa vapaaehtoinen tietoon perustuva suostumus. 
 • Mikäli saamme selville, että osa pakkauskuiduistamme on peräisin muinaisista tai uhanalaisista metsistä, vaadimme yhteistyökumppaneitamme muuttamaan toimintatapojaan ja/tai arvioimme uudelleen suhteemme heihin.

i Muinaisten ja uhanalaisten metsien määritelmä: koskemattomien metsäalueiden mosaiikki, luonnollisesti harvinaiset metsätyypit, ihmisten toimista johtuen harvinaiset metsätyypit ja/tai muut metsät, jotka ovat ekologisesti tärkeitä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Uhanlaisten metsien ekologiset piirteet: koskemattomat metsäalueet, jäljellä olevat metsät ja uudelleenmetsitysalueiden ytimet, alueita yhdistävät metsät, harvinaiset metsätyypit, poikkeuksellisen lajirikkaat metsät, metsät, joissa asuu useita harvinaisia tai uhanalaisia lajeja, metsät, joissa on runsaasti endeemisiä lajeja ja metsät, joissa on harvinaisia ekologisia tai evoluutioon liittyviä ilmiöitä. Koskemattomien metsäalueiden (Intact forest landscapes, IFL) ja muinaisten ja uhanalaisten metsien maantieteelliset sijainnit voi määrittää High Conservation Value Forests (HCVF) -kartoilla Forest Stewardship Council (FSC) -määritelmien mukaan, ja niitä voidaan käyttää ja yhdistää muihin muita ekologisia arvoja ilmaiseviin karttoihin, kuten karttoihin tärkeistä uhanalaisista lajeista ja metsistä, joissa on maaperässä suuri määrä hiiltä ja hiilivarastoja (High Carbon Stocks, HCS). (The Wye River Coalition’s Endangered Forests: High Conservation Value Forests Protection – Guidance for Corporate Commitments. Tämä on luonnonsuojeluryhmien, yritysten ja tieteilijöiden, kuten tri Jim Strittholtin, joka on Conservation Biology Instituten toimitusjohtaja, tarkastamat ohjeet, ja ne on otettu käyttöön yrityksien metsätuotehankintakäytännöissä.) Tärkeimmät uhanalaiset metsät kautta maailman ovat Kanadan ja Venäjän boreaaliset metsät, Brittiläisen Kolumbian, Alaskan ja Chilen rannikoiden lauhkean vyöhykkeen sademetsät, Indonesian trooppiset metsät ja turvealueet, Amazon ja Länsi-Afrikka. Muinaiset ja uhanalaiset metsät on merkitty ForestMapper-karttaan ja määritelty vielä tarkemmin A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests -oppaassa Tiedostotyyppi: PDF (1,3 MB).

ii Maatalousjäännökset ovat jäännöksiä, jotka jäävät yli ruoantuotannosta tai muista prosesseista, ja niiden käyttäminen maksimoi kuidun käyttöiän. Paperituotteisiin käytettäviä kuituja ovat muun muassa viljojen varret eli vehnänkorret, riisinkorret, pellavankorret, sokeriruokojen kuoret ja ruiskorret. Mikäli elinkaarianalyysi osoittaa ympäristöhyödyt ja metsiä ei kaadeta viljelymaaksi, kenaf voidaan laskea näihin mukaan. (Maatalousjäännökset eivät ole peräisin satokasveista, joita istutetaan metsien tilalle tai ruokasadosta.)

iii Uuden sukupolven ratkaisuja ovat muun muassa paperipakkaukset, jotka on tehty kierrätetyistä ja/tai vaihtoehtoisista kuiduista (esim. maatalousjäännökset) ja kankaista, jotka on tehty vaihtoehtoisista selluloosamateriaaleista, kuten kierrätetyt puuvillatekstiilit. Niihin käytetään keskimäärin 70 % vähemmän energiaa sekä 90 % vähemmän vettä, ne vähentävät metsäalan ja peltojen poltoista tulevia päästöjä ja saastuttavat vähemmän kuin tavallinen puusellu.

*Tämä käytäntö noudattaa emoyhtiö Unileverin ihmisiä ja luontoa koskevaa People and Nature -käytäntöä, joka perustuu siihen, ettei metsiä hakata, turvealueita kehitetä eikä ihmisiä tai yhteisöjä käytetä hyväksi.